About the prospects for development of the region on the basis of interregional cooperation

Автор: Uskova Tamara Vitalevna, Lukin Evgenii Vladimirovich

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Regional economy

Статья в выпуске: 3 (45) т.9, 2016 года.

Бесплатный доступ

The paper considers issues related to the development of interregional economic cooperation. The primary hypothesis is the thesis that the strengthening of interregional relations is an important factor in regional economic development. This thesis is confirmed by analysis and generalization of several scientific theories. Using an industrialized region of Russia (Vologda Oblast) as a case study, the authors test their own methodological tools of activization of interregional cooperation as a factor in the development of economy in an industrialized region. The general logic of using this tool involves three main interrelated steps: informational-analytic, target and implementation. The information-analytical step involves collection, systematization and analysis of the materials that constitute the necessary information base. The target step defines possible solutions to the problems related to interregional cooperation of the Vologda Oblast, forms the targets and objectives (taking into account national goals and regional tasks of industrial development), highlights the priorities of work in this area and calculates possible consequences of their implementation...

Еще

Region, regional cooperation, prospects, regulation mechanism, forecasting, input-output balance

Короткий адрес: https://sciup.org/147223846

IDR: 147223846   |   DOI: 10.15838/esc.2016.3.45.3

Список литературы About the prospects for development of the region on the basis of interregional cooperation

 • Blaug M. Ekonomicheskaya mysl' v retrospektive . Moscow: Delo, 1996. 720 p. .
 • Bulatov A.N. Strategicheskaya matritsa perspektiv promyshlenno-torgovoi mezhregional'noi kooperatsii . Rossiiskii ekonomicheskii internet-zhurnal , 2010, no. 4, pp. 133-145. .
 • Glazyev S.Yu., Fetisov G.G. O strategii ustoichivogo razvitiya ekonomiki Rossii . Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz .
 • Granberg A.G. Osnovy regional'noi ekonomiki . Moscow: GU VShE, 2004. 495 p. .
 • Isaev B.A. Geopolitika . Saint Petersburg: Piter, 2007. 512 p.
 • Kirichenko V. Reformatsionnyi protsess i stanovlenie gosudarstvennoi politiki Rossii . Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal ,1999, no. 8, pp. 3-21. .
 • Kistanov V.V., Kopylov N.V. Regional'naya ekonomika Rossii . Moscow: Finansy i statistika, 2002. 584 p. .
 • Latypov R.A., Mishchenko A.P. Upravlenie mezhregional'nymi ekonomicheskimi svyazyami . Kazan, 2005. 146 p. .
 • Lukin E.V., Larionov A.O. Promyshlennost' regiona: sostoyanie i problemy razvitiya . Problemy razvitiya territorii , 2015, vol. 75, no. 1, pp. 37-48. .
 • Lukin E.V., Uskova T.V. Mezhregional'noe ekonomicheskoe sotrudnichestvo: sostoyanie, problemy, perspektivy: monografiya . Vologda: ISERT RAN, 2016. 148 p. .
 • Minakir P.A. Prostranstvennye effekty v ekonomike i upravlenii , 2011, vol. 67, no. 5, pp. 22-33. .
 • Moskvina O.S. Promyshlennaya politika -yadro modernizatsii ekonomiki . Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 2003. 136 p. .
 • Pavlov K.V., Popova L.A., Fauzer V.V. Mezhregional'nye sotsial'no-ekonomicheskie otnosheniya . Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie Severa , 2011, no. 1, pp. 112-125. .
 • Pilipenko V.I. Konkurentosposobnost' stran i regionov v mirovom khozyaistve. Teoriya, opyt malykh stran Zapadnoi i Severnoi Evropy . Moscow: Oikumena, 2005. 494 p. .
 • Romanova O.A. Usloviya i faktory strukturnoi modernizatsii regional'noi promyshlennoi sistemy . Ekonomika regiona , 2011, no. 2, pp. 40-48. .
 • Rukina I.M. Regiony Rossii: razvitie ekonomicheskikh svyazei i protsessov integratsii v usloviyakh perekhoda k rynochnym otnosheniyam . Moscow: Al'fa-Dominanta, 2003. 75 p. .
 • Savel'ev Yu.V. Teoreticheskie osnovy sovremennoi mezhregional'noi konkurentsii . Zhurnal ekonomicheskoi teorii .
 • Smith A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov . Moscow: Eksmo, 2007. 960 p. .
 • Tatarkin A.I. Formirovanie regional'nykh institutov prostranstvennogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii . Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz , 2012, vol. 24, no. 6, pp. 42-59. .
 • Tatarkin A.I., Lavrikova Yu.G., Vysokinskii A.G. Razvitie ekonomicheskogo prostranstva RF na osnove klasternykh printsipov . Federalizm , 2012, vol. 65, no. 1, pp. 45-60. .
 • Tatarkin A.I., Romanova O.A. Promyshlennaya politika i mekhanizm ee realizatsii: sistemnyi podkhod . Ekonomika regiona , 2007, no. 3, pp. 19-31. .
 • Uskova T.V., Lukin E.V. Mezhregional'noe sotrudnichestvo regiona: otsenka i perspektivy razvitiya . Problemy prognozirovaniya , 2014, no. 5, pp. 119-131. .
 • Shniper R.I., Novoselov A.S. Regional'nye problemy rynkovedeniya . Novosibirsk: Nauka, 1993. 433 p. .
 • Fujita M., Krugman P., Venables A. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. The MIT Press, 1999. 367 p.
 • Harris G.D. The market as a factor in the localization of production. Annals of the Association of American Geographers, 1954, vol. 44, pp. 315-348.
 • Kilkenny M. Transport costs and rural development. Journal of Regional Science, 1998, no. 38-2, pp. 293-312.
 • Krugman P., Venables A. Globalization and the inequality of nations. Quarterly Journal of Economics, 1995, vol. 110, pp. 857-880.
 • Krugman P., Wells R. Economics. Worth Publishers, 2006. 864 p.
 • Leontieff W., Straut A. Multiregional Input-Output Analysis in “International Conference on Input-Output Techniques”. Geneva, 1961. 119 p.
 • Miller R.E., Blair P.D. Input-Output Analysis Foundations and Extensions. New York: Cambridge University Press, 2009. -784 p.
 • Porter M. Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1998. 896 p.
 • Raa T. The Economics of Input-Output Analysis. New York: Cambridge University Press, 2005. 212 p.
 • Rastvortseva S.N., Cherepovskaya N.A. Identification and assessment of regional clusters. Economy of Region, 2013, no. 4, pp. 123-133.
 • Rastvortseva S.N., Grinyova N.A. The issues of regional competitiveness in the works by the researchers of the Swiss school of territorial production systems. Economy of Region, 2010, no. 4, pp. 60-63.
 • Regional Development in Russia: Past Policies and Future Prospects. Cheltenham: Edward Elgar Publ., 2000. 205 p.
 • Storey D. Issues of integration, participation and empowerment in rural development: the case of leader in the Republic of Ireland. Journal of Rural Studies, 1999, no. 15-3, pp. 307-315.
Еще
Статья научная