Budget capacity in the system of capacities of the territory: theoretical issues

Автор: Pechenskaya Mariya A.

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Theoretical issues

Статья в выпуске: 5 (59) т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

The paper considers theoretical and methodological aspects of budget capacity. Our goal is to determine the place and role of budget capacity in the system of capacities of the territory by studying the essence of this capacity. We define the concept of “capacity” and summarize the content of key elements of the system of territorial capacities. We analyze the evolution and modern interpretation of the term “budget capacity of the territory” on the basis of domestic and foreign works. We find out that so far there is no unique approach to the content of budget capacity in either domestic or foreign financial science. Scientific novelty of the paper is shown in the following: we carry out systematization and critical analysis of existing methodological approaches to the definition of budget capacity, consider the conceptual content of six main and optional approaches, and identify five key issues of the budget capacity methodology. First, many scientists, as well as Russian legislation, are investigating the problems of tax capacity alone...

Еще

Capacity, resources, reserves, system elements, methodological approaches, socio-economic development, budget capacity, theory of finance, methodology, budget

Короткий адрес: https://sciup.org/147224101

IDR: 147224101   |   DOI: 10.15838/esc.2018.5.59.4

Список литературы Budget capacity in the system of capacities of the territory: theoretical issues

 • Nekipelov A.D. Crisis in Russia: logic of development and alternatives of economic policy. Obshchestvo i ekonomika=Society and Economy, 2009, no. 8-9, pp. 5-21..
 • Pechenskaya M.A. Mezhbyudzhetnye otnosheniya: sostoyanie, regulirovanie, otsenka rezul’tativnosti: monografiya . Vologda: ISERT RAN, 2015. 164 p.
 • Ozhegov S.I. Slovar’ russkogo yazyka . Moscow: Russkii yazyk, 1984. 797 p.
 • Problemy formirovaniya i realizatsii sotsial’no-ekonomicheskogo potentsiala razvitiya territorii: monografiya . Under the scientific supervision of V.A. Ilyin, A.A. Shabunova, K.A. Gulin, T.V. Uskova, O.N. Kalachikova. Vologda, VolNTs RAN, 2018. 386 s.
 • Lebedev V. G. Proizvoditel’nye sily i sotsial’nyi progress . Moscow: Kniga i biznes, 1997. 348 p.
 • Sukharev O.S. Development of socio-economic potential of Russia: theory and practice. Ekonomika regiona=Economy of Region, 2016, vol. 12, no. 1, pp. 315-321..
 • Maslova I.S. Trudovoi potentsial sovetskogo obshchestva. Voprosy teorii i metodologii issledovaniya . Moscow: Politizdat, 1987. 125 p.
 • Leonidova G.V., Chekmareva E.A., Sovetov P.M., Panov M.M. Trudovoi potentsial sel'skikh territorii: metodologicheskie aspekty otsenki . Vologda: ISERT RAN, 2015. 78 p.
 • Balatskii O.F., Lapin E.V., Akulenko V.L. Ekonomicheskii potentsial administrativnykh i proizvodstvennykh sistem: monografiya . Sumy: Universitetskaya kniga, 2006. 972 p.
 • Kogut A.E., Rokhchi V.E. Informatsionnye osnovy regional'nogo sotsial'no-ekonomicheskogo monitoring . Saint Petersburg: IESP RAN, 1995. 142 p.
 • Shalmuev A.A. Main components of regional development potentials. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii=Economic Revival of Russia, 2006, no. 4, pp. 57-61..
 • Kalinikova I.O. Upravlenie sotsial'no-ekonomicheskim potentsialom regiona: ucheb. posob. . Saint Petersburg: Piter, 2009. 240 p.
 • Polynev A.O. Konkurentnye vozmozhnosti regionov: metodologiya issledovaniya i puti povysheniya . Moscow: Krasand, 2010. 208 p.
 • Burda A.G. Ekonomicheskie problemy parametrizatsii agrarnykh predpriyatii . Krasnodar, 2001. 508 p.
 • Titova L.N. The use of aggregate agricultural potential to manage the economy of the agricultural sector in a constituent entity of the Russian Federation. Problemy sovremennoi ekonomiki=Problems of Modern Economics, 2008, no. 2 (26), pp. 307-310..
 • Shanin S.A. Theoretical approaches to the reproduction of the resource-based potential of the agricultural sector of the Russian economy (regional aspect). Belgorodskii ekonomicheskii vestnik=Belgorod Economic Bulletin, 2014, no. 2 (74), pp. 21-29..
 • Deshevova N.V., Shanin S.A. Specific features of formation of resource potential system of agricultural sector of economy. Vestnik APK Stavropol'ya=Agricultural Bulletin of Stavropol Region, 2013, no. 3 (11), pp. 111-113..
 • Korsukova S.A. Informatsionnyi potentsial kak resurs ekonomicheskogo razvitiya Rossii v sovremennykh usloviyakh: dis.. kand. sotsiol. nauk: 22.00.03 . Saratov, 2005. 132 p.
 • Prosyannikova Yu.A. Agricultural potential of rural areas: the essence and formation factors. Nauchnye vedomosti. Seriya: Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika=Scientific News. Series: History. Politology. Economics. Informatics, 2014, no. 15 (186), iss. 31/1, pp. 66-76..
 • Loseva O.V. Intellectual potential of a region: appraisal and control tool in innovative activity. Upravlencheskie nauki=Management Science, 2016, no. 2, pp. 38-47..
 • Zenchenko S.V. Budget potential of the region and methodological approaches to its evaluation. Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. Regional Problems of Transforming the Economy, 2008, no. 1 (14), pp. 186-198..
 • Nikolaeva T.P. Byudzhetnaya sistema RF. Uchebno-metodicheskii kompleks . Moscow: Izd. tsentr EAOI, 2008. 234 p.
 • Mingaleva Zh.A., Pazdnikova N.P. Development of methods for managing budget capacity of the region Ekonomika regiona=Economy of Region, 2007, no. 2, pp. 263-267..
 • Tkacheva T.Yu. Regional features in the formation of budgetcapacity in modern fiscal policy. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment=Southwest State University Bulletin. Series: Economics, Sociology. Management, 2014, no. 2, pp. 67-74..
 • Golodova Zh.G. Assessment of the fiscal capacity of the region in terms of reforming the system of intergovernmental fiscal relations. Finansy i kredit=Finance and Credit, 2009, no. 5, pp. 33-40..
 • Yashin S.N., Yashina N.I. Some aspects in analyzing budget capacity of municipalities. Finansy i kredit=Finance and Credit, 2003, no. 5 (119), pp. 35-44..
 • Vinogradova K.O., Lomovtseva O.A. Essence and structure of regional development potential. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya= Modern Issues of Science and Education, 2013, no. 3. Available at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9620..
 • Sabitova N.M. On the concept of financial capacity of the region and on the methodology for its assessment. Finansy=Finance, 2003, no. 2, pp. 63-68..
 • Kolomniets A.L., Novikova A.I. On the correlation of the financial and tax capacities in regional context. Nalogovyi vestnik=Tax Bulletin, 2000, no. 3, pp. 4-7..
 • Men'kova K.M. Theoretical and methodological approaches to assessing financial capacity of municipalities in the context of reforming the territorial organization of local government. Finansy i kredit=Finance and Credit, 2008, no. 14, pp. 32-39..
 • Repchenko M.A., Fokina O.M. Assessing investment attractiveness of the region taking into account innovative, budget and financial capacity of the region. Innovatsii=Innovation, 2007, no. 7, pp. 64-67..
 • Lykova L.N. Financial capacity of the Federation subjects. Federalizm=Federalism, 2008, no. 3 (51), pp. 41-59..
 • Marx K., Engels F. Sochineniya: v 50 t. . Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1968. Vol. 46. 560 p.
 • Golovnin M. Yu., Lykova L. N., Bukina I. S. Reaction of monetary and fiscal policy of Russia to globalization challenges. Finansy: teoriya i praktika=Finances: Theory and Practice, 2017, vol. 21, no. 5, pp. 6-21..
 • Karavaeva I.V., Ivanov E.A. Trends and risks in the development of the institution of budgeting in the system of public administration of the Russian Federation. ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika= ETAP: Economic Theory, Analysis, Practice, 2017, no. 6, pp. 7-22..
 • Uskova T.V. Teoriya i metodologiya upravleniya ustoichivym sotsial'no-ekonomicheskim razvitiem regiona: dissertatsiya na soiskanie uch. st. d-ra ekon. nauk . Vologda, 2010. 411 p.
 • Haffert L., Mehrtens Ph. From Austerity to Expansion? Consolidation, Budget Surpluses, and the Decline of Fiscal Capacity. MPIfG Discussion Paper 13/16. Koln. December 2013.
 • Martinez-Vazquez J., Jameson Boex L.F. Fiscal Capacity: an Overview of Concepts and Measurement Issues and Their Applicability in the Russian Federation. Georgia State University. 1997. P. 23.
 • Petrov Yu.A. Selective financial policy: increasing tax collection, increasing tax capacity and stimulating economic development. Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal=Russian Economic Journal, 1999, no. 4, pp. 44-46..
 • Tolkacheva N.A. Tax capacity: approaches to interpretation and the structure. Rossiiskoe predprinimatel'stvo=Russian Journal of Entrepreneurship, 2010, vol. 11, no. 12, pp. 172-177..
 • Grishanova O.A. Sbalansirovannost' byudzheta sub"ekta RF i puti povysheniya ego dokhodov . Ivanovo: Ivan. gos. un-t, 2004. 220 p.
 • Vorob'eva V.A. Problems of formation of budget capacity of municipalities in the implementation of the region's financial policy. Upravlencheskoe konsul'tirovanie=Management Consulting, 2002, no. 2, pp. 58-62..
 • Gorshenin V.P. Upravlenie innovatsionnym potentsialom personala korporatsii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk: 08.00.05 . Chelyabinsk, 2006. 42 p.
 • Drokin S.A. Upravlenie kachestvom obrazovatel'nogo potentsiala mashinostroitel'nogo predpriyatiya: dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05 . Chelyabinsk, 2003. 203 p.
 • Reanovich E.A. The meanings of the concept of "capacity". Mezhdunarodnyi nauch.-issled. zhurn.=International Research Journal, 2012, no. 7-2, pp. 14-15..
 • Pechenskaya M.A. Regional development: goals and opportunities. Finansy=Finance, 2014, no. 10, pp. 135-145..
 • Khanafeev F.F. Analiticheskoe obespechenie upravleniya nalogovym potentsialom regiona: teoriya i metodologiya: monografiya . Moscow: Prospekt, 2008. 232 p.
Еще
Статья научная