Impact of market reforms on the agricultural sector development and food self-sufficiency in the northern region

Автор: Ivanov Valentin Aleksandrovich

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Economics of the agro-industrial complex

Статья в выпуске: 1 (43) т.9, 2016 года.

Бесплатный доступ

The successful development of Northern and Arctic areas depends on sustainable functioning of the agricultural sector. Agriculture and fishing agriculture is a way of life of the indigenous population. The article discusses the state of agriculture and food self-sufficiency in the Komi Republic in the years of relatively stable development (1960-1980) and in the conditions of market reforms. It analyzes production and consumption of food and shows a positive effect of modernization processes on the agricultural sector in the pre-reform period. It studies market transformation of the agrarian economy, accompanied in the 1990s by the sharp decline in agricultural production, degradation of productive capacity, rural demography, rural infrastructure, decrease in living standard of farmers, and disparity of prices on agricultural and industrial products. The paper discloses trends in food self-sufficiency of the northern region in 1980-2013 and reveals reasons for the decrease in its level in the period of market reforms...

Еще

Market reform, agrarian sector, food self-sufficiency, development scenarios, komi republic

Короткий адрес: https://sciup.org/147223799

IDR: 147223799   |   DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.11

Список литературы Impact of market reforms on the agricultural sector development and food self-sufficiency in the northern region

 • Agrarnaya politika sovremennoi Rossii: nauchno-metodologicheskie aspekty i strategiya realizatsii . Moscow: VIAPI imeni A.A. Nikonova: “Entsiklopediya rossiiskikh dereven'”, 2015. 518 p.
 • Buzdalov I.N. Rossiiskoe selo i krest'yanstvo v tiskakh monopol'nogo okruzheniya . Moscow: GNU VSTISP Rossel'khozakademii, 2013. 225 p.
 • Buzdalov I.N. Agrarnaya politika: nauchnye osnovy i “osobyi put'” ee osushchestvleniya v Rossii . Agrarnaya politika sovremennoi Rossii: nauchno-metodologicheskie aspekty i strategiya realizatsii . Moscow: VIAPI im. A.A. Nikonova: “Entsiklopediya rossiiskikh dereven'”, 2015, pp. 46-53.
 • Ivanov V.A. Agrarnyi sektor Severa Rossii: transformatsionnye protsessy, perspektivy i mekhanizmy ustoichivogo razvitiya . Syktyvkar: Komi NTs UrO RAN, 2012. 168 p.
 • Костяев А.И., Никонова Г.Н. ПОЛИТИКА «РЫНОЧНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА»: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АПК И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ // Никоновские чтения. 2015. № 20-1 (20). С. 7-10.
 • Ivanov V.A., Mikusheva T.Yu., Terent'ev V.V. Osobennosti i mekhanizmy agrarnogo sektora periferiinykh sel'skikh raionov severnogo regiona . Syktyvkar: GOU VO KRAGSiU, 2014. 204 p.
 • Pshikhachev S.M. Agrarnaya politika i tip razvitiya: imperativnost' vzaimosvyazi i vzaimodeistviya . Agrarnaya politika sovremennoi Rossii: nauchno-metodologicheskie aspekty i strategiya realizatsii . Moscow: VIAPI im. A.A. Nikonova: “Entsiklopediya rossiiskikh dereven'”, 2015, pp. 24-28.
 • Zaboeva I.V., Kanev G.V., Terent'ev V.V. Sistema vedeniya sel'skogo khozyaistva Komi ASSR. Organizatsionno-ekonomicheskie osnovy vedeniya sel'skogo khozyaistva agropromyshlennogo kompleksa . Syktyvkar: Komi kn. izd-vo, 1985. 116 p.
 • Zaboeva I.V., Kanev G.V., Terent'ev V.V. Sistema vedeniya sel'skogo khozyaistva APK Komi SSR na 1991-1995 gody . Syktyvkar: Komi kn. izd-vo, 1991. 208 p.
 • Terent'ev V.V. Kadrovoe obespechenie modernizatsii sel'skogo khozyaistva severnykh i arkticheskikh territorii (na primere Respubliki Komi) . Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz , 2013, no. 4 (28), pp. 151-165.
 • Uskova T.V., Selimenkov R.Yu., Anishchenko A.N., Chekavinskii A.N. Prodovol'stvennaya bezopasnost' regiona . Vologda: ISERT RAN, 2014. 102 p.
 • Chekavinskii, A.N. Rezervy rosta molochnogo skotovodstva v Vologodskoi oblasti v kontekste resheniya strategicheskikh zadach gosudarstva po osvoeniyu Arktiki . Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz , 2015, no. 4 (40), pp. 139-150.
Еще
Статья научная