«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова в восприятии польского читателя и зрителя

Бесплатный доступ

М. булгаков, рецепция творчества, польша

Короткий адрес: https://sciup.org/14913948

IDR: 14913948

Список литературы «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова в восприятии польского читателя и зрителя

  • Bułhakow M. Mistrz i Małgorzata/Tł. z ros. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Warszawa, 1969.
  • Bulhakow M. Mistrz i Małgorzata/Tł. z ros. Andrzej Drawicz. Wrocław, 1995.
  • Kowalczyk J. Mistrz i Małgorzata w łódzkim Teatrze Nowym to magiczna opowieść//Rzeczpospolita. № 267.
  • http://www.stary-teatr.krakow.pl/mistrz.htm>
  • http://www.slowacki.krakow.pl/opis_bulhakow.html>
Статья