Рецепция Марека Хласко в Польше и в России: проблема соотношения легенды и творчества

Бесплатный доступ

Марек хласко, рецепция творчества, биографический миф

Короткий адрес: https://sciup.org/14913949

IDR: 14913949

Список литературы Рецепция Марека Хласко в Польше и в России: проблема соотношения легенды и творчества

 • Хласко М. Красивые, двадцатилетние. М., 2000.
 • Цыткин Л. Израильский мир в двух книгах//АМИ -Народ мой. 2000. № 22. C. 28-30.
 • Презентация книги М. Хласко «Красивые двадцатилетние»//Ex libris НГ. 2000. 29 июня. С. 14. [Без подписи].
 • Презентация книги М. Хласко "Красивые двадцатилетние"//Там же. С. 14.
 • Ларин С. Ценою жизни//Новый мир. 2001. № 4. С. 197-201.
 • Веселова Н.А. Spirytualia глазами поляка («Piękni dwudziestoletni» Марека Хласко)//Мотив вина в литературе. Материалы научной конференции. Тверь, 2001. C. 159.
 • Czyżewski A. Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski. Kraków, 2000. P. 217.
 • Kijowski A. Głos pokolenia//Kijowski A. Różowe i czarne. Kraków, 1957. P. 265-266.
 • Ibid. P. 268.
 • Bloński J. Przypadek Hłaski//Przegląd Kulturalny. 1956. № 44. P. 7.
 • Ibid. P. 7.
 • Sandauer A. O pewnej nagrodzie//Polityka. 1958. № 6. P. 4
 • Kijowski A. Glos pokolenia. P. 263.
 • Zbyszewski W. Gombrowicz i Hłasko//Wiadomości, Londyn. 1969. № 52. P. 5.
 • Ibid. P. 5.
 • Kosiński Z. Hłasko (próba krytycznej oceny)//Wiadomości, Londyn. 1969. № 39. P. 12.
 • Komar M. Hłasko//Twórczość. 1972. № 11. P. 96.
 • Hlasko M. Opowiadania. Paryż, 1963.
 • Sobeczko T. Hłasko -zjawisko także literackie//Miesięcznik Literacki. 1983. № 8. P. 62.
 • Rudnicki B. Marek Hłasko. Warszawa, 1983.
 • Jarzębski J. Hłasko -retoryka grzechu i nawrócenia//Jarzębski J. Powieść jako autokreacja. Kraków, 1984.
 • Stabro S. Legenda i twórczość Marka Hłaski. Kraków, 1985.
 • Ibid. P. 15.
 • Rogatko B. Hłasko -zmitologizowany//Rogatko B. Linie przerywane: o literaturze polskiej XX wieku. Lódź, 1988. P. 218.
 • Stanisławczyk B. Miłosne gry Marka Hłaski. Warszawa, 1998.
 • Debicka O. Dziwka i Madonna Marka. Hłaski widzenie świata. Gdańsk, 1996.
 • Galant J. Marek Hłasko. Poznań, 1996.
 • Ibid. P. 105.
 • Czyżewski A. Marek Hlasko z bliska//Akcent. 1995. № 2. P. 7-19.
 • Ibid.
Еще
Статья