Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: тенденции развития депозитариев на рынке России

Автор: Смирнова Т.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 5-2 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные законодательные изменения в деятельности депозитариев на рынке России, актуальные направления в р а з в и т и и и с о в е р ш е н с т в о в а н и и у ч е т н о й и н ф р а с т р у к т у р ы рынка ценных бумаг, теоретические основы функционирования учетной инфраструктуры фондового рынка.

Учетная система, учетная инфраструктура, депозитарий, общее собрание, рынок ценных бумаг, профессиональная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/140119985

IDR: 140119985

Список литературы Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: тенденции развития депозитариев на рынке России

  • Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  • Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
  • Бܲуܲрܲгܲаܲнܲоܲвܲаܲ Л. Ш. Рܲаܲзܲвܲиܲтܲиܲеܲ уܲчܲеܲтܲнܲоܲйܲ иܲнܲфܲрܲаܲсܲтܲрܲуܲкܲтܲуܲрܲыܲ на рܲоܲсܲсܲиܲйܲсܲкܲоܲмܲ фܲоܲнܲдܲоܲвܲоܲмܲ рынке //Пܲрܲоܲбܲлܲеܲмܲыܲ и пܲеܲрܲсܲпܲеܲкܲтܲиܲвܲыܲ эܲкܲоܲнܲоܲмܲиܲкܲиܲ и уܲпܲрܲаܲвܲлܲеܲнܲиܲяܲ: мܲаܲтܲеܲрܲиܲаܲлܲыܲ мܲеܲжܲдܲуܲнܲаܲрܲ. науч. конф. (г. Санкт-Пܲеܲтܲеܲрܲбܲуܲрܲгܲ, апрель 2012 г.). -СПб.: Реноме, 2012. -С. 63-65;
  • Журнал «Депозитариум» -№ 2 (142) -2016.
Статья научная