Assessment of the effectiveness of population's labor behaviourat the macro-level

Автор: Popov Andrey Vasilyevich

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Young researchers

Статья в выпуске: 1 (31) т.7, 2014 года.

Бесплатный доступ

The article considers the main approaches to the research into the effectiveness of people’s labor behavior. Special attention is paid to the analysis of statistical, social and statistical-sociological methods. The article presents the author’s methodology for analyzing the effectiveness of labor behavior by the spheres of manifestation: in the labor market and in an organization. The research shows a high degree of differentiation by this indicator among the Russian territories. The indicator’s value was the highest in the Ural Federal District (0.588 points) and Central Federal District (0.422 points); it was the lowest in the Siberian (-0.139 points) and North Caucasian (-1.269 points) federal districts. The integrated assessment of the people’s labor behavior effectiveness was conducted, 5 groups of RF regions were allocated according to this criterion depending on the indicator’s value. The results of the analysis show that the territories with the high level of the indicator under consideration include such subjects of the Central Federal District as Moscow and the Moscow Oblast...

Еще

Labor behavior, integral index, region, effectiveness of labor behavior

Короткий адрес: https://sciup.org/147223554

IDR: 147223554   |   DOI: 10.15838/esc/2014.1.31.19

Список литературы Assessment of the effectiveness of population's labor behaviourat the macro-level

 • Verkhovin V.I. Soderzhanie, struktura i funktsii trudovogo povedeniya . Sotsiologicheskie issledovaniya , 1991, no.11, pp. 25-36.
 • Gulin K.A., Shabunova A.A., Chekmareva E.A. Trudovoy potentsial regiona . Vologda: ISERT RAN, 2009. 84 p.
 • Kul’kova I.A. Otsenka aktivnosti trudovogo povedeniya cheloveka v period poiska raboty . Available at: http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Kulkova.pdf
 • Kul’kova I.A. Poisk raboty kak sostavlyayushchaya trudovogo povedeniya . Voprosy ekonomiki , 2008, no.6, pp. 111-117.
 • Kul’kova I.A. Upravlenie trudovym povedeniem kak faktor usileniya trudovoy motivatsii: avtoref. dis. na soisk. uchenoy step. d-ra ekon. nauk . Izhevsk, 2009. 45 p.
 • Leonidova G.V., Ustinova K.A., Popov A.V., Panov A.M., Golovchin M.A., Solovyeva T.S., Chekmareva E.A. Problemy effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya. Chelovecheskiy kapital territoriy: problemy formirovaniya i ispol’zovaniya: monografiya . Ed. by A.A. Shabunova. Vologda: ISERT RAN, 2013. 184 p.
 • Temnitskiy A.L. Teoretiko-metodologicheskie podkhody k issledovaniyu trudovogo povedeniya . Sotsiologicheskie issledovaniya , 2007, no.6, pp. 60-71.
 • Tikhomirova T. M., Sukiasyan A. G. Otsenka vektora razvitiya chelovecheskogo potentsiala v sub»ektakh RF . Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova , 2013, no.2(56), pp. 81-91.
 • Chekmareva E.A. Realizatsiya trudovogo potentsiala regiona: zaklyuchitel’nyy otchet o NIR . Executed by E.A. Chekmareva. Vologda, 2010. 94 p.
 • Shatalova N.I. Trudovoy potentsial rabotnika: ucheb. posobie dlya vuzov . Moscow: YuNITI-DANA, 2003. 399 p.
 • Champoux J. E. Organizational Behavior: Integrating Individuals, Groups, and Organizations. Available at: http://www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.4324/9780203872918
 • “Management of human capital and innovative development of the territories”: final report of the research work. Executed by A.A. Shabunova, G.V. Leonidova, K.A. Ustinova, A.V. Popov, A.M. Panov. Vologda, 2012. Pp. 34-42
 • Kul’kova I.A. Upravlenie trudovym povedeniem kak faktor usileniya trudovoy motivatsii: avtoref. dis. na soisk. uchenoy step. d-ra ekon. nauk . Izhevsk, 2009. P. 29
Еще
Статья научная