Composite building materials based on nanomodified cement systems

Автор: Natalia O. Kopanitsa, Olga V. Demyanenko, Anzhelika A. Kulikova, Alexander F. Buryanov, Nadezhda A. Lukyanova, Vadim G. Soloviev

Журнал: Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal @nanobuild-en

Рубрика: Application of nanomaterials and nanotechnologies in construction

Статья в выпуске: 5 Vol.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Introduction. This research work investigates the combined influence of nano-sized silicon dioxide (nano-SiO2), carbon nanotubes and surfactants on the structural and technological characteristics of cement compositions. Materials and research methods. The paper reveals the findings of a study on the effects of various dispersion techniques of carbon nanotubes (CNT) in surfactants, such as mechanical dispersion, ultrasonic treatment, and a combined method. It considers the uniformity of CNT distribution within the plasticizer and within the cement system, along with their impacts on the physical and mechanical properties of cement stone and concrete. Differential thermal and electron microscopic analysis of aqueous dispersions of carbon nanotubes and hardened activated nanomodified cement stone was carried out. Results and discussion. It has been experimentally proven that mixing nanotubes in dry cement does not allow them to be evenly distributed throughout the volume of the mixture. When using carbon nanotubes, the maximum effect is achieved when they are introduced into aqueous dispersions of plasticizers. The percentage of plasticizer was 1%, CNT 0,1% per 1 liter of water. The most effective method of dispersing carbon nanotubes in a plasticizer is a combined one. The results obtained were used in the preparation of cement stone and concrete compositions. Conclusion. The results show that complex additives consisting of nano-SiO2 and aqueous dispersions of carbon nanotubes have a positive effect on the physical-mechanical and structural-technological properties of cement stone and concrete. Graphic dependencies are shown indicating the effectiveness of using complex additives in the production of cement composites.

Еще

Cement systems, nanomodifiers, silicon dioxide, carbon nanotubes, composite materials

Короткий адрес: https://sciup.org/142238324

IDR: 142238324   |   DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-5-443-452

Список литературы Composite building materials based on nanomodified cement systems

 • 1. Beregovoi V.A., Snadin E.V., Inozemtsev A.S., Pilipenko A.S. Vysokofunktsional’nye betony dlya stankostroeniya s primeneniem nano- i mikromasshtabnykh syr’evykh komponentov. Nanotekhnologii v stroitel’stve. 2023;15(3):200–10. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2023-15-3-200-210. – EDN: HGNZWR. (In Russ)
 • Il’ina V.N., Il’in S.V., Gafarova V.A., Kuzeev I.R. Vliyanie nanouglerodnykh napolnitelei na svoistva kompozitsionnykh materialov. Nanotekhnologii v stroitel’stve. 2023;15(3):228–37. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2023-15-3-228-237. – EDN: DMAYTS. (In Russ)
 • Drexler K.E., Peterson C., Pergamit G. Unbounding the future: the nanotechnology revolution. New York: William Morrow; 1991.
 • Scrivener K.L. Nanotechnology and cementitious materials. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague: Czech Republic; 2009: 37–42.
 • Chong K.P., Garboczi E.J. Smart and designer structural material systems. Prog Struct Mat Eng. 2002;4:417-30.
 • Garboczi E.J., Bentz D.P. Modelling of the microstructure and transport properties of concrete. Construct Build Mater. 1996;10(5):293–300.
 • Sakharov G.P. O kratkosrochnoi perspektive nanotekhnologii v proizvodstve stroitel’nykh materialov i izdelii. Tekhnologii betonov. 2009;4(1):65–67.
 • Bazhenov Y.M., Korolev E.V. Nanotekhnologiya i nanomodifitsirovanie v stroitel’nom materialovedenii. Zarubezhnyi i otechestvennyi opyt. Vestnik BGTU im. V. G. Shukhova. 2007;2:16–19.
 • Kalashnikov V.I., Erofeev V.T., Moroz M.N., [et al.]. Nanogidrosilikatnye tekhnologii v proizvodstve betonov. Stroitel’nye materialy. 2014;5:88–91.
 • Kosmachev P.V., Vlasov V.A., Kopanitsa N.O., Skripnikova N.K., Dem’yanenko O.V. Kompozitsionnye materialy na osnove tsementa s nanodispersnym dioksidom kremniya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturnostroitel’nogo universiteta. 2017;4:139–146.
 • Kopanitsa N.O., Sarkisov Y.S., Dem’yanenko O.V., Gorshkova A.V. Tsementnye kompozitsii, modifitsirovannye kombinirovannymi nanodispersnymi dobavkami. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta. 2017;4:101–106.
 • Abzaev Y.A., Kopanitsa N.O., Klimenov V.A., [et al.]. Modelirovanie strukturnogo sostoyaniya amorfnogo tarkosila. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta. 2015;3(50):121–133.
 • Kopanitsa N.O., Demyanenko О.V., Kulikova А.А., Samchenko S.V., Kozlova I.V., Lukyanova N.A. Influence of Activation Methods on the Structural and Technological Characteristics of Nanomodified Cement Compositions. Nanotechnologies in Construction. 2022;14(6):481–492. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-6-481-492. – EDN: PFYSQZ.
 • Urukhanova LA, Lkhasaranov SA, Bardakhanov SP. Build Mater. 2014:852–55.
 • Scrivener KL, Kirkpatrick RJ. Innovation in use and research on cementitious material. Cem Concr Res. 2008;38(2):128–36.
 • Bardakhanov S.P., Korchagin A.I., Kuksanov N.K., [et al.]. Poluchenie nanoporoshkov ispareniem iskhodnykh veshchestv na uskoritele elektronov pri atmosfernom davlenii. Doklady Akademii Nauk. 2006;409(3):320–323.
 • Kosmachev P.V. Poluchenie nanorazmernogo dioksida kremniya plazmenno-dugovym metodom iz vysokokremnezemistogo prirodnogo syr’ya: dissertatsiya kand. tekhn. nauk: 01.04.07. Tomsk; 2018.
 • Kim H., Lee S., Moon H. Strength properties and durability aspects of high strength concrete using Korean metakaolin. Construction and Building Materials Journal. 2007;1:128 p.
 • Ji T. Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-SiO2. Cem Concr Res. 2005;35:1943–1947.
 • Sanchez F., Zhang L., Ince C. Multi-scale performance and durability of carbon nanofiber/cement composites. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague: Czech Republic; 2009.
 • Kudyakov A.I., Smirnov A.G., Petrov G.G., Dushenin N.P. Proektirovanie i ispol’zovanie zapolnitelya s optimal’noi mezhzernovoi pustotnost’yu v betone. Izv vuzov. Stroitel’stvo i arkhitektura. 1987; 7:135–138.
 • Kudyakov A.I., Simakova A.S., Kondratenko V.A., Steshenko A.B., Latypov A.D. Vliyanie organicheskikh dobavok na svoistva tsementnogo testa i kamnya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta. 2018;20(6):138–147.
Еще
Статья научная