Gender tilshunoslik tadqiqotining nazariy asoslari

Автор: Abdullayeva N.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolqda gender tilshunosligining shakllanish asoslari hamda erkaklar va ayollar nutqi o’rtasidagi farqlar haqida so’z yuritilgan.

Gender tilshunosli, nominativ tizim, leksika, sintaksis, jins toifasi, erkaklar nutqi, ayollar nutqi, ijtimoiy guruh

Короткий адрес: https://sciup.org/140260674

IDR: 140260674

Список литературы Gender tilshunoslik tadqiqotining nazariy asoslari

  • Belyanin V.P. Psixolingvistik diagnostika asoslari. (Adabiyotda dunyo modellari). Moskva: Flinta, 2000
  • Sapir 1993 - Sapir E. Yana tilidagi erkak va ayol nutq variantlari // Sapir E. Tilshunoslik va madaniyatshunoslik bo'yicha tanlangan asarlar. - M., 1993. - S. 455-461.
  • Eckert P. Til va jins. Kembrij: Kembrij universiteti matbuoti, 2004.
  • Labov V. Tilning o'zgarishi // Carrol E. Reed (Ed.). Til o'rganish. Ingliz o'qituvchilarining milliy kengashi. N. Y. 1971. P. 187-221.
  • Maccoby E., Jacklin C. Jinsiy farqlar psixologiyasi. Stenford, 1974 yil.
Статья научная