The Association for the Development of Science, Engineering and Education, Serbia

Город:
Врање
Об издательстве:

Удружење за развој науке, инжењерства и образовања – УРНИО је невладино и непрофитно удружење научних и просветних радника, инжењера и истраживача.


Основано је са циљем да њени чланови и друга лица дају допринос развоју науке, инжењерства и образовања. Основано је дана 14.04.2013. године у Врању, Република Србија на иницијативи оснивача:


Ван. проф. др Лазар Стошић, Председник Удружења

др Соња Величковић, професор Високе школе за васпитаче из Алексинца и

Ред. проф. Анета Баракоска, Филозофски факултет из Скопља.


На оснивачкој седници извршен је избор председавајућег, задаци и циљеви Удружења, Статут, избор органа управљања и надзорног одбора, председника и заменика председника удружења.


Удружење је засновано на слободи удруживања и отворено за сарадњу са другим нучно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области науке, инжењерства и образовања који нису забрањени Уставом или законом.

Издаваемые журналы: 1

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) is an international, high quality, peer reviewed open access journal which publishes articles in all areas of cognitive science, perception, natural language understanding, inference, memory processes, learning, problem solving, planning, connectionism, and other areas of interdisciplinary concern related in education, pedagogy and psychology. The main objective of the Journal is to discuss global prospects and innovations concerning major issues of cognitive science, to publish new scientific results of cognitive science research, including the studies of cognitive processes, emotions, perception, memory, thinking, problem solving, planning, education and teaching, language and consciousness study, the results of studying man’s cognitive development and the formation of basic cognitive skills in everyday life. The Journal seeks to stimulate the initiation of new research and ideas in cognitive science for the purpose of integration and interaction of international specialists in the development of cognitive science as interdisciplinary knowledge. IJCRSEE particularly welcomes articles on the results of scientific research in various fields of cognitive science (psychology, artificial intelligence, linguistics, philosophy and neuroscience) catering for international and multidisciplinary audience. Readers include those in cognitive psychology, special education, education, adult education, educational psychology, school psychology, speech and language, and public policy. Highest priority is given to research reports that are specifically written for a multidisciplinary audience. The audience is primarily researchers in cognitive science and its associated fields, including anthropologists, education researchers, psychologists, philosophers, linguists, computer scientists, neuroscientists, and roboticists. The journal is an specializes in extensive articles that have a major impact on cognitive theory and provide new theoretical advances in cognitive research in education. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) is currently the only journal in which the focus is the investigation of cognitive research in many areas especially in education.

Издательство