“Sadoiy Farg’ona” gazetasida e’lon qilingan badiiy asarlar va ulrning taxlili

Автор: Botirov T.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

“Sadoyi Farg’ona” gazetasining keng va ko’lamli tarzda qamragan ma’lumotlarni xalqimizga etkazish bugungi kun uchun juda dolzarb hisoblanadi.. Bu esa o’zbek adabiyotshunosligi oldida xali ko’p vazifalar mavjudligini ko’rsatadi. Shu ehtiyojdan kelib chiqib “Sadoyi Farg’ona” gazetasini tadqiq etish dolzarb ilmiy muammo ekanligini takidlash lozim. Maqolada “Sadoyi Farg’ona” gazetasi va adabiy muhit mavzuida qimmatli ikrlar bildirilgan. Shu bilan birgalikda nashr xaqida, gazeta sahifalarida e’lon qilingan badiiy, ilmiy hamda publitsistik asarlarning mualliflari haqida, she’r, fel’eton va adabiyotga doir xabarlar tahlil etiladi va shu asosda “Sadoyi Farg’ona” gazetasi va XX asr boshlaridagi ijodiy, adabiy muxit haqida ma’lum tassavur hosil qilishga xizmat qiladi.

Еще

Gazeta, publisistika, nashr, maqola, tahlil, matbuot

Короткий адрес: https://sciup.org/140260662

IDR: 140260662

Список литературы “Sadoiy Farg’ona” gazetasida e’lon qilingan badiiy asarlar va ulrning taxlili

 • O'zbekiston Res’ublikasi Konstitutsiyasi.T.O'zbekiston.I993y.
 • Karimov I. Istiqlol va ma'naviyat.T. 0' zbekiston. 1994y.
 • Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatlari va milliy istiqlol mafkurasi.T.1993y.
 • Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.1994y.
 • Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T. 1994y.
 • O’zbek adabiyoti 4 tomlik, 4 tom. T. 1960y.
 • Milliy uyg’onish. T. 1993y.
 • Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyoti.T. 2004y.
 • Sh. Rizayev. Jadid drammasi. T. 1997y.
 • Karimov G. Muqimiy hayoti va ijodi. T. 1970y.
 • Muqimiy asarlar. T. 1974y.
 • Ahmedov S. O’zbek adabiyotida “Sayohatnoma” 1980y.
 • Haytmatov A. Mavlono Muhiyi. Uzb. Ad. San’ati T. 1912y.
 • Furqat ijodiyoti. T. 1990y.
 • Abdug’afurov A. Zokirjon Furqat. T. 1977y.
 • N. Zavqiy. Tanlangan asarlar. T. 1958y.
 • Anbar Otin. She’rlar. Risola. T. 1970y.
 • Isoqhon Ibrat. Tarihi Farg’ona. T. 1992y.
 • KosimovB. Dolimov U. Ma’rifat darg’alari. T. 1990y.
 • A. Jalolov. Shoir Kamiy. UTA. JVb4 1993y.
 • Yusuf Saryomiy “Sherlar” Sayram. 1990y.
 • To’labayev O. Karimbek Kamiy. UTA Ns4 1993y.
 • Qosimov B. Jadidchilik milliy uyg’onish. T. 1993y.
 • Aliev A. Mahmudho’ja Behbudiy. T. 1994y.
 • Vadum Mahmud. Turk shoiri Ajziy, milliy uyg’onish T. 1993y.
 • S. Ahmad “Munavvar qori” esse “sharq yulduzi” JVb5 1992y.
 • A. Bobohonov. Abdulla Avloniy pedagogic faoliyati. T. 1966y.
 • B. Qosimov. Tavallo “Guliston” № 6 1969y.
 • B. Qosimov. Sidqiy Hondayliqiy “izlay, izlay. topganim” T. 1983y.
 • B. Qosimov. “izlay, izlay topganim” T. 1983y.
 • I. G’aniev. Fitratning tragediya yaratish san’ati. T. 1994y.
 • Qayumov. L Saylanma. Hamza hayoti va ijodi. T. 1981y.
 • M. Qushjonov. A. Qodiriyning tasvirlash san’ati. T. 1966y.
 • O. Sharofiddinov. Cho’lpon. T. 1991y.
 • Naim Karimov. Cho’lpon. T. 1991y.
 • N. Jumaev. Feruz. T. 1995y.
 • B. Qosimov. Maslakdoshlar. T. 1994y.
 • I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. T. «Uzbekiston» 2009.
 • I.A.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T. «Sharq» 1998.
 • D.A.Alimova. Istoriya kak istoriya, istoriya kak nauka. II ch. T. «Uzbekiston» 2009.
 • 41.Jadidchilik: islohat, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. T. «Universitet» 1999.
 • D. Alimova, U Rashidov XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buxorodagi siyosiy harakatlar va kurashlar. Buxoro – 2009.
 • 43.Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohatlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash. T. «Ma’naviyat» 2001.
 • O’zbekistonni yangi tarixi. 1-kitob Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T. «Sharq» 2000.
Еще
Статья научная