Talabalar uchun kutubxona tizimlarini avtomatlashtirish

Автор: Yuldashev R., Yuldashev I.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Zamonaviy kompyuter texnologiyalarining taraqqiylashib borishi yoshlarimizda ta’lim olishga nisbatan keng yo’llarni ochmoqda. Bu o’z navbatida dasturchilarning bu sohaning qamrovini kengaytirish talabalar uchun yanada kengroq bilim olish imkoniyatlarini yaratish uchun jarayonlarni avtomatlashtirish zaruriyatini uyg’otmoqda.

Avtomatlashtirish, kompyuter texnologiyasi, kutubxona

Короткий адрес: https://sciup.org/140260654

IDR: 140260654

Список литературы Talabalar uchun kutubxona tizimlarini avtomatlashtirish

  • Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, 2015 y. David H. Autor.
  • Automation and Artificial Intelligence: How machines are affecting people and places, 2019 y. Mark Muro, Robert Maxim, Jacob Whiton.
  • Axborot xavfsizligi 2017 yil "Fan va texnologiya" S.K. Ganiyev, M.M. Karimov, K.A. Tashev.
  • http://old.mitc.uz/uz/activities/information_technologies/information_technologies/574
  • https://tami.uz/matnga_qarang.php?id=609
Статья научная