Yurtimizda turizmni rivojlantirishda surhandaryo manzilgohlarining tutgan o`rni

Автор: Akabirova U.I.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada Surhandaryoning qadimiy manzilgohlari va yurtimizda turizmni rivojlantirishda ushbu tarixiy manzilgohlarning o`rni va ahamiyati haqida so`z boradi.

Turizm, ziyorat, ko`lbuloq, teshiktosh, o`rta va so`nggi paleolit, arxeologik ziyorat

Короткий адрес: https://sciup.org/140260651

IDR: 140260651

Список литературы Yurtimizda turizmni rivojlantirishda surhandaryo manzilgohlarining tutgan o`rni

  • Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 2-dekabrdagi "O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi
  • Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 16-avgustdagi "2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi qarori
  • Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 27-mayidagi "Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 332-sonli qarori
  • A.S. Sagdullayev, V.A.Kostetskiy 6- sinf tarix darsik
  • www.uza.uz
Статья научная