Баркамол авлоднинг солом турмуш тарзини шакллантиришда маалла ва олий ўув юрти амкорлиги

Автор: Дусманов Ш.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ушбу мақолада Баркамол авлоднинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришда маҳалла ва олий ўқув юрти ҳамкорлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бир қаторда мақолада, давлатнинг жон томири ёшларимиз эканлиги ва уларнинг кенг тафаккури, ақл-идроки ҳам миллий маънавиятимизни юқори даражада шаклланиши учун муҳим омил эканлиги ҳақида ҳам фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Давлат, тараққиёт, жамият, инсон ва ёшлар, соғлом тафаккур, ақл-идрок, миллий маънавият, дунё ҳамжамияти, соғлом турмуш тарзи, миллий ғоя, миллий мафкура, ватанпарварлик, фидойи фарзандлар, миллат равнақи

Короткий адрес: https://sciup.org/140259843

IDR: 140259843

Список литературы Баркамол авлоднинг солом турмуш тарзини шакллантиришда маалла ва олий ўув юрти амкорлиги

  • Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.- Тошкент: Ўзбекистон. 2017. 592-б.
  • Баркамол авлод орзуси. - Тошкент. Шарқ. 1999.
  • "Оила ва болалар билан ишлаш". МинВУЗ-РССАД-ТДМАДИ-ЮНИСЭФ. - Тошкент. 2009.
  • Бу мақаддас ватанда азиздир инсон. - Тошкент. Ғ.Ғулом. 2010.
Статья научная