A cruentus амарант нын олдану арылы печенье технологиялы асиеттерін комплексті зерттеу

Автор: Сарсекова А.К., Уажанова Р.У.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 6 (96), 2012 года.

Бесплатный доступ

Берілген мақалада жоғарғы биологиялық құндылықты печенье дайындау үшін, бірінші сұрыпты бидай ұнына Қазақстанның жергілікті жағдайында өсірілген, амаранттан жасалған ұнды қолдану бойынша зерттеу нәтижелері көрсетілген. Себебі, амарант ұнының химиялық құрамы ақуызға, көмірсуларға, витаминдерге, минералды заттарға бай және жоғарғы энергетикалық құндылықты, мақсатты түрде тағам өнімдеріне, әсіресе ұнды өнімдерге қосуға болады. Мақалада улы элементтерді, микробиологиялық, физико-химиялық көрсеткіштерді анықтау бойынша оң нәтижелері көрсетілген.

Короткий адрес: https://sciup.org/140204981

IDR: 140204981

Список литературы A cruentus амарант нын олдану арылы печенье технологиялы асиеттерін комплексті зерттеу

  • Зверева Л.Ф., Немцова З.С., Волкова Н.П. Технология и технологический контроль хлебопекарного производства. -М., 1983. -416 с.
  • Елецкий И.К. Методы определения скорости газообразования в тестовых полуфабрикатах хлебопекарного производства//Хлебопродукты. -1991. -№10. -С.11-16.
  • Уажанова Р.У. Разработка технологии хлеба из некондиционного зерна пшеницы с добавлением муки амаранта//Автореф. диссер. канд. техн. наук. -2004. -28с.
Статья научная