ADPU-nun Filologiya fakültəsi ötən əsrin 20-ci illərində

Автор: Yaqub Babayev

Журнал: Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi @az-dili-edebiyyat

Рубрика: Azərbaycan universitetləri

Статья в выпуске: 1 (267), 2021 года.

Бесплатный доступ

Məqalədə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin XX əsrin 20-ci illərindəki həyatı və keçdiyi inkişaf yolundan söhbət açılır. Göstərilir ki, ADPU Azərbaycanın ikinci dünyəvi istiqamətli milli ali təhsil ocağı, həm də dünyəvi təmayüllü ilk milli ali pedaqoji tədris müəssisəsidir. Təhsil ocağı 1921-ci ildə fəaliyyətə başlamış, 100 il ərzində böyük uğurlar qazanmışdır. Məqalədə ADPU-nun ilk fakültələrindən olan Filologiyanın yaranmasında qarşıya çıxan çətinliklər nəzərə çatdırılır, bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün görülən işlər izah olunur, fakültənin müəllim və tələbə kontingenti barədə məlumat verilir. Həmçinin fakültədə pedaqoji, elmipedaqoji istiqamətdə görülən işlərdən, ictimai-mədəni tədbirlərdən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, fakültənin ötən əsrin 20-ci illərindəki həyatı, bu dövrdə görülən işlər onun sonrakı inkişafı üçün bir baza rolunu oynamışdır.

Еще

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya fakültəsi, 20- ci illər, məktəb, maarif, təhsil tarixi, pedaqoji fikir

Короткий адрес: https://sciup.org/170175814

IDR: 170175814

Список литературы ADPU-nun Filologiya fakültəsi ötən əsrin 20-ci illərində

  • Ali Pedaqoji İnstitutun salnaməsi. (1924). Bakı, Xalq Maarif Komissarlığı, Azərbaycan Dövlət Xalq nəşriyyatı, 62 s.
  • Ali Pedaqoji İnstitutun salnaməsi. (2020). Latın əlifbası ilə təkrar nəşrə azırlayan: Rüstəmov Fərrux. Bakı, Elm və təhsil.
  • Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutu. Beş yıllıq. (1926). Bakı, Azərbaycan Dövlət Xalq nəşriyyatı, “Qızıl Şərq” mətbəəsi.
  • Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutu. Beş yıllıq. (2020). Latın əlifbası ilə təkrar nəşrə hazırlayan: Rüstəmov Fərrux. Bakı, Elm və təhsil.
  • “Azərbaycan arxivi” məcmuəsi. (1978). Bakı, № 1-2 (16-17).
  • “Kommunist” qəzeti. (1921). 26 avqust.
  • Rüstəmov F. (2019). Azərbycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektorları. Bakı, Elm və təhsil, 304 s.
  • Rüstəmov F. (2021). Azərbycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin inkişafının ikinci mərhələsi (1930-1946). Bakı, Elm və təhsil, 188 s.
Статья научная