1 (135), 2022 - Вестник Алматинского технологического университета

Бесплатный доступ

ID: 140293479 Короткий адрес: https://sciup.org/140293479

Содержание выпуска 1 (135), 2022 Вестник Алматинского технологического университета

Технология пищевой и перерабатывающей промышленности

Alexeyeva N.V., Satayev M.I., Azimov A.M., Samonin V.V., Abdizhaparova B.T. Infrared drying in technology of dried fruit from macrocarpous purple cherry plum 5
Аскаров А.Д., Медведков Е.Б., Кайрбаева А.Е., Насруллин Г.Ш. Математическое описание процесса очистки зерна на экспериментальной установке 10
Baigenzhinov K.A., Baikenov A.O., Muslimov N. Zh., Yessimova Zh. A. Flaxseed oil as a component for producing spreads of functional direction 17
Велямов М.Т., Курасова Л.А., Потороко И.Ю., Велямов Ш.М., Сарсенова А.Ж., Тааева А.Б. Рамында ликопен бар ра нта-биологиялы белсенді оспа алу масатында ызанаты аудандастырылан срыптарын зерттеу 22
Есембек М.Ж., Тарабаев Б.К., Омаралиева А.М., Ботбаева Ж.Т., Какимов М.М. Нан ндірісінде пайдалану шін днді - даылдарды айта деуді екіншілік шикізатын зерттеу 29
Kozhabekova G.A., Mukhtarkhanova R.B., Shingisov A.U. Study of the qualitative composition of combined milk 49
Байболова Л.К., Хаймулдинова А.К., Асиржанова Ж.Б. Ет-консерві німдерін ндіру технологиясымен сапасын жетілдіру 87

Технология текстиля и одежды, дизайн

Abenova I.R., Zhilisbaeva R.O., Mokeeva N.S., Talgatbekova A. Zh. Evelopment of sets of special clothing for cancer patiens 93
Нрмхамбетова Б.Т., Омарбекова М.Т., Сарбасова Г., Білдаев С.Т., Кадникова О.Ю. Мата иіру ндірісіні алдытарын пайдалануды санды жне сапалы крсеткіштерін баалау 109
Выпуск журнала